Ny användare

  • Åtminstone 6 tecken
  • Små och stora bokstäver
  • Åtminstone 2 tal

Personuppgiftsgaranti

Personuppgiftsgaranti
De uppgifter du lämnar när du söker ett utannonserat arbete eller lämnar en intresseanmälan för arbete hos något av PayEx-koncernens bolag registreras i en rekryteringsdatabas. I och med att du lämnar uppgifterna via denna länk samtycker du till att behandling sker i databasen på det sätt som beskrivs nedan.
PayEx behandlar och sparar uppgifterna för att kunna identifiera dig och se vilka kvalifikationer du har. Dina uppgifterjämförs med det behov PayEx har av nyanställningar. Har du sökt en viss tjänst matchas dina uppgifter i första hand mot de krav som PayEx satt upp för denna tjänst. PayEx kan också använda dina uppgifter för att se om du är lämplig för en annan tjänst och kan då kontakta dig för att höra om du är intresserad av denna.
Uppgifterna i databasen kommer att lämnas ut till den personal på PayEx som arbetar med rekrytering av nya medarbetare och till facklig företrädare. PayEx medarbetare har tystnadsplikt och dina uppgifter kommer inte att spridas till andra eller användas för andra ändamål än för rekrytering.
PayEx lagrar dina uppgifter i 12 månader efter det att du skickat in uppgifterna. Om du anställs kommer uppgifterna att sparas längre.
Du kan själv ta bort eller ändra uppgifter som du har lämnat elektroniskt. Du kan också kontakta PayEx HR-avdelning och be att uppgifterna ändras eller tas bort om du inte längre samtycker till att uppgifterna behandlas i databasen.
PayEx Finance AB och/eller annat bolag inom PayExkoncernen där du sökt arbete är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig i rekryteringsdatabasen skall du skriva till PayEx Finance AB, att: HR, 621 88 Visby och be om ett registerutdrag. Brevet måste vara undertecknat av dig.

Vill Du veta mer om Din rätt enligt Personuppgiftslagen, PUL? Läs vidare på www.datainspektionen.se

  Jag har tagit del av informationen och godkänner integritetspolicyn *

Information om cookies & sekretess

En cookie är en liten mängd information som lagras som en textfil på din dator och som en webbserver använder när du surfar på vissa webbplatser som du har besökt tidigare.

Cookies används när du registrerar dig för olika tjänster (t.ex. webbhosting). Cookies används även när du loggar in. Cookies kan endast användas med det domännamn som lagrade dem. I princip måste webbservern använda cookies för att webbplatsen ska fungera. Informationen består av ett antal bokstäver och siffror.

Därför använder vi cookies

Cookies används för att den huvudsakliga funktionen ska fungera. De hjälper dig att navigera på den webbplats du har loggat in på. De innehåller inga personliga uppgifter och raderas automatiskt när du stänger webbläsaren.

Cookies som används

Tabellen nedan visar information om alla cookies som används på den här webbplatsen.
Namn på cookie Typ Används för Går ut (om ej sessionsbaserad)
- TRACKERID
- Session
- När du loggar in, för att få programinformation och möjliggöra smidig navigering
- Slut session
- cookie_msg
- Pågående
- Cookie-medgivande; du har gett ditt medgivande till att cookies används på vår webbplats och gör så att det här meddelandet inte längre visas.
- Livstid

Radera cookies

Om du vill radera cookies klickar du här.
Följ anvisningarna för att radera cookies i den webbläsare du använder.