Registrera användarnamn och lösenord
 
Alla fält som är markerade med en röd asterisk måste fyllas i (*)

Användarnamn:

 *

Du rekommenderas att skapa ett säkert lösenord som ska innehålla minst 6 tecken. Vidare ska det helst vara en kombination av stora och små bokstäver och innehålla minst 2 siffror.
 
Lösenord:  *
Repetera lösenord:  *


Personuppgiftsgaranti
 
Personuppgiftsgaranti
De uppgifter du lämnar när du söker ett utannonserat arbete eller lämnar en intresseanmälan för arbete hos något av PayEx-koncernens bolag registreras i en rekryteringsdatabas. I och med att du lämnar uppgifterna via denna länk samtycker du till att behandling sker i databasen på det sätt som beskrivs nedan.
PayEx behandlar och sparar uppgifterna för att kunna identifiera dig och se vilka kvalifikationer du har. Dina uppgifterjämförs med det behov PayEx har av nyanställningar. Har du sökt en viss tjänst matchas dina uppgifter i första hand mot de krav som PayEx satt upp för denna tjänst. PayEx kan också använda dina uppgifter för att se om du är lämplig för en annan tjänst och kan då kontakta dig för att höra om du är intresserad av denna.
Uppgifterna i databasen kommer att lämnas ut till den personal på PayEx som arbetar med rekrytering av nya medarbetare och till facklig företrädare. PayEx medarbetare har tystnadsplikt och dina uppgifter kommer inte att spridas till andra eller användas för andra ändamål än för rekrytering.
PayEx lagrar dina uppgifter i 12 månader efter det att du skickat in uppgifterna. Om du anställs kommer uppgifterna att sparas längre.
Du kan själv ta bort eller ändra uppgifter som du har lämnat elektroniskt. Du kan också kontakta PayEx HR-avdelning och be att uppgifterna ändras eller tas bort om du inte längre samtycker till att uppgifterna behandlas i databasen.
PayEx Finance AB och/eller annat bolag inom PayExkoncernen där du sökt arbete är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig i rekryteringsdatabasen skall du skriva till PayEx Finance AB, att: HR, 621 88 Visby och be om ett registerutdrag. Brevet måste vara undertecknat av dig.

Vill Du veta mer om Din rätt enligt Personuppgiftslagen, PUL? Läs vidare på www.datainspektionen.se
 
  Jag har tagit del av informationen och godkänner integritetspolicyn *